Disclaimer

De informatie op deze website en de nieuwsitems zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. FunctieRecht kan echter niet garanderen dat de informatie op de website volledig, juist, zonder schrijffouten, virussen of andere mogelijk schadelijke computerprogrammatuur is. FunctieRecht kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor schade of kosten vanwege onvolledige of onjuiste informatie, schrijffouten, virussen of andere mogelijk schadelijke computerprogrammatuur op deze website. Neemt u bij vragen naar aanleiding van deze website altijd contact op met onze juristen.

De informatie op deze website is uitsluitend voor uw eigen gebruik. De copyrights en het intellectueel eigendom behoren toe aan FunctieRecht en worden uitdrukkelijk voorbehouden aan FunctieRecht. Het is niet toegestaan informatie van deze website te wijzigen, te bewerken of aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FunctieRecht.

Op Functierecht.nl bevindt zich een aantal links waarmee u kunt doorklikken naar andere websites. FunctieRecht kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, of voor mogelijke schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van informatie, producten of diensten van deze dienstverleners.